lv

Privātuma politika

Vispārīga informācija

JSC „GO Vilnius” (turpmāk tekstā — „mēs” vai „Datu pārvaldnieks”) ir tīmekļa vietnes www.sensationalvilnius.com (turpmāk tekstā — „Vietne”) pārvaldnieks. Ar šiem privātuma politikas (turpmāk tekstā — „Privātuma politika”) noteikumiem mēs nosakām un paskaidrojam, kā mēs vācam un apstrādājam Vietnes apmeklētāju personas datus. Privātuma politikā tiek sniegta informācija arī par citu datu subjektu datu apstrādi, kas tiek veikta mūsu uzņēmējdarbības laikā.

Privātuma politika attiecas uz visām personām, kuras apmeklē Vietni. Tajā izklāstītie nosacījumi tiek piemēroti katru reizi, kad vēlaties piekļūt mūsu piedāvātajam saturam un/vai pakalpojumiem neatkarīgi no izmantotās ierīces (datora, mobilā tālruņa, planšetdatora utt.). Turpinot pārlūkot šo Vietni, Jūs apstiprināt, ka esat izlasījis(-usi) Privātuma politiku un izprotat  tās noteikumus.

Ikviena datu subjekta dati tiek apstrādāti likumīgā, pārredzamā un taisnīgā ceļā, ar iepriekš noteiktiem mērķiem, un tikai tādā apjomā, kas vajadzīgs šo mērķu sasniegšanai. Apstrādājot Jūsu personas datus, mēs ievērojam Vispārīgās datu aizsardzības regulas noteikumus (ES) 2016/679 (turpmāk tekstā — „VDAR”), Lietuvas Republikas Personas datu tiesiskās aizsardzības likumu, kā arī uzraudzības iestāžu ieteikumus un/vai personas datu apstrādes prasības.

Personas, kuras ir jaunākas par 14 gadiem, nedrīkst sniegt nekādus personas datus tīmekļa vietnēs, kuras mēs pārvaldām, un/vai profilos sociālajos tīklos. Ja esi jaunāks(-a) par 14 gadiem, pirms personas datu sniegšanas Tev ir jāsaņem likumīga piekrišana no saviem vecākiem, audžuvecākiem vai aizbildņiem.

Privātuma politikā izmantotajiem jēdzieniem ir tāda pati nozīme, kāda tā ir VDAR.

Datu pārvaldnieka informācija:

JSC „GO Vilnius”
Juridiskās personas identifikators: 123641468
Juridiskā adrese: Gynėjų str., 14, LT-01109 Vilnius
Tel.: +370 686 57232
E-pasts: go@vilnius.lt

Kā mēs apkopojam Jūsu privāto informāciju?

Reģistrējoties mūsu pasākumiem, Jūs pats(-i) varat mums sniegt savus personas datus.

Jūsu personas dati var tikt savākti automātiski. Bieži vien tas notiek šādos gadījumos:

 1. Iesniedzot savu pieteikumu mūsu tīmekļa vietnēs un profilos sociālajos tīklos (piemēram, „Facebook”, „LinkedIn”, „Instagram”, „YouTube”);
 2. Veicot ierakstus sociālo tīklu platformās (piemēram, „Facebook”, „LinkedIn”, „Instagram”, „YouTube”), kuras mēs pārvaldām;
 3. Izmantojot mūsu tīmekļa vietnes (sīkdatnes un līdzīgas tehnoloģijas ļauj mums savākt datus. Plašāka informācija par mūsu sīkdatnēm ir izklāstīta tālāk).

Mēs varam saņemt Jūsu personas datus no trešajām pusēm tādā apmērā, kādā to pieļauj piemērojamie tiesību akti. Tie var būt mūsu partneru, darbuzņēmēju, pakalpojumu sniedzēju sniegtie dati, kā arī dati no Jūsu publiskajiem profiliem vai datu bāzēm.

Mēs varam sasaistīt no Jums, publiskajiem un komerciālajiem avotiem iegūtos personas datus ar citu informāciju, kuru mēs saņemam no Jums vai par Jums.

Mēs varam ievākt Jūsu datus arī citos nenoteiktos gadījumos. Taču Jūs par to papildus informēs.

Kādus personas datus mēs apstrādājam?

Lai arī mēs cenšamies ievākt pēc iespējas mazāk informācijas par Jums, savu darbību nodrošināšanai mēs ievācam šādu informāciju:

 1. Jūsu kontaktinformācija;
 2. Informācija, kas nepieciešama darījumu, līgumu un citu līgumu noslēgšanai un izpildei;
 3. Informācija, kuru Jūs sniedzat telefonsarunu laikā, sarakstes laikā ar mums, pieprasījumos vai reģistrācijas veidlapās;
 4. Informācija, kas nepieciešama mūsu iestādes interešu aizsardzībai tiesā vai citās institūcijās;
 5. Informācija par Jūsu ierīci;
 6. Tiešajam mārketingam nepieciešamā informācija.

Parasti informācija, ko mēs ievācam tieši no Jums, ir šāda:

vārds, uzvārds, dzimums un citi personas dati (pase vai ID karte), dzīvesvietas adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese, dati par alerģijām un pārtikas nepanesamību, kā arī cita informācija, kas var būt nepieciešama mūsu pakalpojumu iegādei un nodrošināšanai.

Parasti informācija, kas tiek ievākta automātiski, ir šāda:

informācija par to, kā Jūs izmantojat Vietni un/vai citas mūsu tīmekļa vietnes (informācija par ierīci: IP adrese, operētājsistēmas versija un ierīce, kuru izmantojat, lai piekļūtu saturam, parametri; pieteikšanās informācija: sesijas laiks un ilgums, kā arī jebkura cita informācija, kas tiek glabāta sīkdatnēs, kuras mēs instalējam Jūsu ierīcē (sīkdatņu politika ir norādīta zemāk); atrašanās vieta: ierīces GPS signāls vai informācija par tuvākajiem Wi-Fi piekļuves punktiem un mobilo sakaru torņiem (kuru mums var nosūtīt laikā, kad Jūs izmantojat mūsu tīmekļa vietnes).

Parasti no trešajām pusēm vai publiskajiem avotiem mēs ievācam šādu informāciju:

vārds, uzvārds, darba vieta/nodarbošanās/ bizness, izglītība, informācija par Jūsu sasniegumiem saistībā ar Viļņas tūrisma nozares attīstību un pilsētas tēla veidošanu, dzīvesvietu, seju fotogrāfijās.

Jūs varat arī nesniegt mums informāciju, tomēr šajā gadījumā mēs, iespējams, nevarēsim Jūs nodrošināt ar saviem pakalpojumiem (piemēram, ja Jūs nesniedzat informāciju, kas vajadzīga, lai atbildētu uz Jūsu pieprasījumu, mēs nevarēsim Jums sniegt atbildi).

Piezīme! JSC „GO Vilnius” personāls nepieprasa norādīt Jūsu pieteikšanās datus, bankas kartes numurus, paroles vai jebkādu citu informāciju, kuras izmantošanas rezultātā Jūs varat ciest finansiālus vai cita veida zaudējumus.

Kāpēc un uz kāda pamata mēs apstrādājam Jūsu datus?

Iepriekš minētā informācija tiek apstrādāta, lai sasniegtu šādus mērķus:

 1. Mūsu iestādes īpašnieka, Viļņas pašvaldības, tiesību īstenošana;
 2. Viļņas tēla veidošana, tūrisma nozares attīstība, kā arī uzņēmēju un talantu piesaiste;
 3. Mūsu pienākumu izpilde saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem;
 4. Mūsu iestādes iekšējo administratīvo un grāmatvedības dokumentu apstrāde;
 5. Mūsu iestādes sniegto pakalpojumu kvalitātes pārbaude internetā;
 6. Mūsu iestādes interešu pārstāvēšana tiesā vai citā iestādē;
 7. Tiešais mārketings.

Mēs Jūs informējam, ka mēs cenšamies uzturēt sakarus ar klientiem un sniegt viņiem informāciju par piedāvātajiem pakalpojumiem. Lai to izdarītu, mēs veicam tiešo mārketingu pa tālruni un e-pastu, sniedzot paziņojumus un ziņas par mūsu pakalpojumiem. Mums ir tiesības nosūtīt saviem klientiem reklāmas par mūsu produktiem vai pakalpojumiem uz e-pasta adresi, kuru saņēmām pakalpojumu sniegšanas laikā. Mūsu klientiem ir tiesības nekavējoties vai jebkurā laikā atteikties no mūsu mārketinga paziņojumiem, informējot mūs par šo lēmumu sev ērtā veidā: pa e-pastu: go@vilnius.lt, nosūtot vēstuli uz adresi: Gynėjų str., 14, LT-01109 Vilnius, vai izmantojot saiti reklāmas paziņojumā e-pastā. Šis atteikums nekādā veidā neietekmēs mūsu iepriekš veikto klientu datu apstrādi.

Visos citos gadījumos tiešā mārketinga īstenošanas mērķim mēs apstrādāsim Jūsu personas datus, tikai un vienīgi saņemot Jūsu atļauju tos apstrādāt šim nolūkam. Jūs jebkurā brīdī varat atcelt šo atļauju, par to paziņojot mums, izmantojot jebkuru no iepriekš minētajiem veidiem.

Jūsu personas dati tiek apstrādāti saskaņā ar vienu vai vairākiem likumīgas apstrādes principiem:

 1. Atbilstība likumiskajām prasībām;
 2. Valsts intereses (ja vien Jūsu personīgās intereses nav noteicošās);
 3. Mūsu likumīgās intereses (ja vien Jūsu personīgās intereses nav noteicošās).

Ja mēs nevarēsim vadīties pēc kāda no juridiskajiem pamatiem, mums būs nepieciešama Jūsu piekrišana (šādi gadījumi būs skaidri zināmi, atkarībā no apstākļiem un konteksta).

Ja apstrādāsim Jūsu personas datus mērķiem, kas nav norādīti Privātuma politikā, mēs Jums par to paziņosim atsevišķi.

Kam mēs pārsūtām Jūsu personas datus?

Jūsu personas dati bez Jūsu iepriekšējas rakstiskas piekrišanas var tikt pārsūtīti tikai šādos gadījumos:

 1. Mūsu biznesa partneriem vai uzņēmumiem, kas sniedz pakalpojumus pēc mūsu pieprasījuma, un kas ir izvēlēti atbildīgā veidā;
 2. Mūsu iestādes īpašniekam, Viļņas pašvaldībai;
 3. Tiesībaizsardzības iestādēm un valsts aģentūrām;
 4. Citām iestādēm, ja to nosaka likums, vai ja tas ir mūsu likumīgo interešu aizsardzības nolūkā.

Jūsu personas datu saņēmēju (individuālo datu pārvaldnieku) iespējas izmantot Jūsu datus ir ierobežotas. Datu saņēmēji nedrīkst izmantot šo informāciju mērķiem, kas nav noteikti līgumā. Ja mums radīsies nepieciešamība izmantot datu saņēmēju tiešā mārketinga piedāvājumus, Jums tiks lūgta atsevišķa piekrišana.

Mēs varam sniegt Jūsu datus arī tādiem datu pārvaldniekiem, kuri mums sniedz pakalpojumus (veic uzdevumu). Datu pārvaldniekiem ir tiesības apstrādāt Jūsu personas datus tikai un vienīgi, pamatojoties uz rakstisku līgumu, kas noslēgts starp mums un datu pārvaldniekiem saskaņā ar mūsu norādījumiem, un tikai tiktāl, ciktāl tas ir nepieciešams līgumsaistību pareizai izpildei. Mūsu datu pārvaldnieki palīdz mums veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai viņi varētu veikt atbilstošus organizatoriskus un tehniskus pasākumus drošības nolūkā, un lai saglabātu Jūsu personas datu konfidencialitāti.

Ko mēs darām, lai aizsargātu Jūsu personas datus?

Mēs esam ieviesuši viedus un atbilstošus fiziskos un tehniskos līdzekļus, lai aizsargātu mūsu apkopoto informāciju, sniedzot saturu/pakalpojumus. Tomēr, veicot atbilstošus pasākumus Jūsu personas datu, nevis tikai vienas tīmekļa vietnes, aizsardzībai, visi darījumi, izmantojot internetu, datorsistēmu un bezvadu sakarus, ir pilnīgi droši.

Cik ilgi mēs glabāsim Jūsu personas datus?

Mēs glabājam Jūsu personas datus tik ilgi, cik to nosaka likumā noteiktās prasības, noteikumi, kā arī uzraudzības iestāžu un/vai citu kompetento iestāžu norādījumi. Ja šīs prasības vai instrukcijas nav noteiktas, mēs nosakām Jūsu personas datu glabāšanas termiņu, pamatojoties uz valsts interesēm vai mūsu likumīgajām interesēm, taču šis termiņš nevar pārsniegt 7 gadus no datu saņemšanas dienas (ja vien tiesību aktos nav noteikts ilgāks datu glabāšanas termiņš).

Vēlamies vērst Jūsu uzmanību uz to, ka, pamatojoties uz apstrādājamo personas datu apjomu, kā arī notiekošajiem pasākumiem, konferencēm, izstādēm, kursiem vai citiem projektiem, mēs nosakām datu glabāšanas termiņu konkrētiem personas datiem noteiktām datu subjektu kategorijām mūsu tīmekļa vietņu Privātuma politikā vai informatīvajos paziņojumos, kas Jums tiek sniegti datu saņemšanas brīdī.

Datu glabāšanas termiņa beigās dati tiek izdzēsti, lai tos nevarētu atjaunot, lai noteiktu Jūsu identitāti.

Pat ja Jūs paziņojat par vēlmi izbeigt līgumu un atteikt mūsu pakalpojumus prasību dēļ, kādas Jums varētu rasties nākotnē, mums būs jāturpina saglabāt dažus Jūsu personas datus līdz glabāšanas termiņa beigām. Tāpat dati tiks saglabāti, lai vajadzības gadījumā mēs varētu Jums sniegt nepieciešamo informāciju, lai pareizi reģistrētu mūsu attiecību vēsturi, un mēs varētu atbildēt uz Jūsu jautājumiem, kas saistīti ar mūsu saziņu.

Kādas ir Jūsu tiesības?

Atkarībā no situācijas un VDAR apstiprinātajiem papildu nosacījumiem Jums ir šādas tiesības:

zināt (būt informētam par savu datu apstrādi) (tiesības zināt);

pārskatīt savus apstrādātos datus un to, kā tie tiek apstrādāti (tiesības pārskatīt);

pieprasīt labot vai, pamatojoties uz personas datu apstrādes mērķiem, papildināt savus nepilnīgos personas datus (tiesības pieprasīt datu labošanu);

pieprasīt dzēst savus personas datus (tiesības tikt aizmirstam);

pieprasīt, lai mēs ierobežotu Jūsu personas datu apstrādi (tiesības ierobežot);

pieprasīt pārsūtīt mums sniegtos datus (tiesības pārsūtīt datus);

jebkurā laikā iebilst Jūsu personas datu apstrādei, ja apstrāde tiek veikta, lai izpildītu sabiedrības intereses, mūsu likumīgās intereses vai trešo personu likumīgās intereses, kā arī tad, ja personas dati tiek apstrādāti tiešā mārketinga nolūkos, ieskaitot profilēšanu (tiesības nepiekrist);

atcelt savu piekrišanu personas datu apstrādei, ja šāda apstrāde notiek, pamatojoties uz Jūsu piekrišanu.

Mēs vienmēr cenšamies pienācīgi īstenot Jūsu tiesības un nekavējoties reaģēt uz iespējamiem to pārkāpumiem, tāpēc, ja Jums rodas kādi jautājumi par Jūsu apstrādātajiem personas datiem, lūdzam vispirms sazināties ar mums. Vēlamies norādīt arī to, ka visos gadījumos Jums ir tiesības jebkurā laikā iesniegt sūdzību Valsts datu aizsardzības inspekcijā.

Mēs piedāvājam Jums iespēju izmantot savas tiesības ērtā veidā. To var izdarīt, zvanot uz šo tālruņa numuru: +370 686 57232, nosūtot mums e-pastu uz: go@vilnius.lt, vai izmantojot jebkuras saites, kas norādītas zemāk Jums sniegtajā reklāmas saturā.

Jūsu tiesības tiks izmantotas, iepriekš personīgi apstiprinot savu identitāti (ja tiek iesniegts identifikācijas dokuments: identifikācijas karte vai pase) vai izmantojot elektronisko saziņu (piemēram, izmantojot elektronisko parakstu).

Sīkdatnes, signāli un līdzīgas tehnoloģijas

Sīkdatņu saraksts

Sīkdatnes ir mazi informācijas elementi, kas tiek saglabāti Jūsu pārlūkprogrammā. Privātuma politikā mēs izmantojam terminu „sīkdatnes”, lai aprakstītu šos elementus un citas līdzīgas tehnoloģijas, piemēram, pikseļu tagus, tīmekļa bāku, GIF ar caurspīdīgu fonu. Tās mums palīdz:

identificēt Jūs kā iepriekšēju apmeklētāju noteiktā tīmekļa vietnē;

saglabāt tīmekļa vietnes apmeklējuma vēsturi un pielāgot tās saturu;

kontrolēt apmeklējumu ilgumu un biežumu, lai apkopotu statistiku par Vietnes apmeklējumu skaitu.

Analizējot šos datus, mēs varam uzlabot mūsu Vietni un padarīt to ērtāku lietošanai.

Atgādinām, ka dažus pakalpojumus var konfigurēt darbam tikai ar sīkdatnēm. Pilnībā vai daļēji izslēdzot šīs sīkdatnes, Jūs vairs nevarēsiet izmantot šos pakalpojumus. Kad Jūs izmantojat pārlūkprogrammu, lai piekļūtu mūsu nodrošinātajam saturam, Jūs varat konfigurēt pārlūkprogrammu, lai tā pieņemtu visas sīkdatnes vai tās visas bloķētu. Var parādīties arī paziņojumi par sīkdatnēm. Pārlūkprogrammas ir atšķirīgas, tādēļ, ja nezināt, kā mainīt sīkdatņu iestatījumus, apskatiet izvēlni. Jūsu ierīces operētājsistēmā var būt pieejamas papildu sīkdatņu pārvaldības iespējas. Ja nevēlaties, lai sīkdatnes apkopotu informāciju, izmantojiet vienkāršu procedūru, kas ir iegulta daudzās pārlūkprogrammās. Tas ļauj atteikties no sīkdatņu izmantošanas. Ja vēlaties uzzināt vairāk par to, kā pārvaldīt sīkdatnes, apmeklējiet šo tīmekļa vietni.

Vēlamies vērst Jūsu uzmanību arī uz to, ka papildus mūsu sīkdatnēm dažas trešās personas (piemēram, sociālo tīklu pārvaldnieki) var izmantot Vietni, lai instalētu un piekļūtu sīkdatnēm Jūsu ierīcē. Trešās personas, kas instalē šādas sīkdatnes, piemēro savu privātuma politiku. Mēs nevaram par tām uzņemties atbildību (mūsu Vietnei nav piekļuves pārsūtītajai informācijai), tāpēc mēs iesakām Jums papildus noskaidrot iepriekš minētos noteikumus šo trešo personu tīmekļa vietnēs. Mūsu sociālo tīklu profilos („Facebook”, „LinkedIn”, „Instagram”, „YouTube”) tiek piemērota attiecīgo pārvaldnieku privātuma politika.

Ārējās tīmekļa vietnes

Vietnei ir saites uz ārējām tīmekļa vietnēm, t.i., tīmekļa vietnēm, kas saistītas ar Viļņas tūrisma uzņēmumiem (piemēram, izmitināšanas, ēdināšanas, atpūtas uzņēmumiem). Izmantojot šīs saites, pievērsiet uzmanību faktam, ka pieejamām tīmekļa vietnēm un pakalpojumiem vajadzētu būt atsevišķai individuālai privātuma politikai, par kuru mēs nevaram uzņemties atbildību, tāpēc pirms jebkādu mūsu personas datu sniegšanas iesakām tās vēlreiz detalizēti pārskatīt.

Saziņa ar mums

Ja pamanāt kādu neatbilstību Privātuma politikai, drošības pārkāpumu kādā no mūsu tīmekļa vietnēm, vai ja Jums rodas citi jautājumi, kas saistīti ar Jūsu personas datu apstrādi, lūdzu, sazinieties ar mums Jums ērtākajā veidā:

JSC „GO Vilnius”
Juridiskās personas identifikators: 123641468
Reģistrētā adrese: Gynėjų iela, 14, LT-01109, Viļņa
Tālrunis: +370 686 57232
E-pasts: go@vilnius.lt

Nobeiguma noteikumi

Privātuma politika tiek pārbaudīta un atjaunināta atbilstoši mūsu vajadzībām, kas ir vismaz reizi divos gados vai gadījumos, ja tiek mainīti tiesību akti, kas regulē personas datu apstrādi. Atjauninot Privātuma politiku, mēs Jūs informēsim par izmaiņām, kuras mēs uzskatām par būtiskām, ievietojot paziņojumu Vietnē vai līdzīgā veidā. Ja pēc šāda paziņojuma publicēšanas Jūs turpināsiet izmantot mūsu piedāvāto saturu un/vai pakalpojumus, mēs uzskatīsim, ka Jūs esat piekritis(-usi) jaunajām prasībām, kādas norādītas atjauninātajā Privātuma politikā.

Privātuma politika pēdējo reizi pārskatīta 2021. gada 28. jūlijā.

Mēs vēlamies jūs informēt, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu v. cookies). Ja piekrītat, lūdzu, noklikšķiniet uz pogas „Es piekrītu”. Vairāk informācijas Sīkdatņu politikā.

ES piekrītu